Loading...

Blog

Kto może wziąć L4, a kto nie? / 27.09.2023


Wykonywanie obowiązków zawodowych podczas choroby wiąże się z wieloma zagrożeniami. Lekceważenie pierwszych objawów może bowiem negatywnie wpłynąć na stan zdrowia samego pracownika oraz stanowić zagrożenie dla pozostałych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Złe samopoczucie istotnie wpływa również na jakość i efektywność pracy, często nie pozwalając na realizację powierzonych zadań.

Pozwolenie na pracę dla cudzoziemca – wszystko, co musisz wiedzieć / 18.09.2023

Przedsiębiorca, który chciałby powierzyć pracę cudzoziemcowi, musi spełnić określone w prawie wymagania. Te różnią się w zależności od kilku czynników, np. rodzaju wykonywanej pracy czy lokalizacji siedziby zatrudniającego. W dzisiejszym wpisie omawiamy dwa podstawowe typy zezwoleń, związane z sytuacją, gdy zatrudniony ma wykonywać pracę na rzecz polskiej firmy.

Ile przerwy na 8 godzin pracy, a ile na 10 czy 12? / 05.09.2023

Równowaga pomiędzy pracą, a odpoczynkiem, to współcześnie nie modne hasło, ale spoczywający na pracodawcy obowiązek zapewnienia pracownikowi możliwości skorzystania z przysługujących mu przerw w trakcie pracy.

Kiedy pracownik może odstąpić od wykonywanej pracy? / 28.08.2023

Powinnością każdego pracownika jest sumienne wykonywanie obowiązków, a pracodawcy – zapewnienie odpowiednich warunków, w których mogą być one realizowane. Wzajemne zobowiązania ustalane są w umowie oraz innych dokumentach, określających i uszczegóławiających łączący pracodawcę i pracownika stosunek pracy. Istnieją jednak sytuacje, w których powstrzymanie się od pracy jest możliwe, a – jeśli spełnione zostaną ściśle określone przesłanki – pracodawca nie może pociągnąć pracownika do odpowiedzialności za odmowę wykonywania obowiązków.

Pracownik nie przeszedł badań okresowych – co dalej? / 14.08.2023

Konieczność wykonywania badań okresowych regulowana jest kodeksem pracy, a tym samym egzekwowana przez pracodawcę. Wbrew pozorom są one nie tylko niezbędnym do wypełnienia służbowym obowiązkiem. Warto spojrzeć na nie również jako jeden z obszarów profilaktyki zdrowotnej.

Jak motywować pracowników? / 14.07.2023

Jednym z powracających często tematów z zakresu zarządzania zespołem jest kwestia motywowania pracowników przez pracodawcę. Dotyczy to wszelkich metod, mających służyć podniesieniu motywacji do pracy, czyli zwiększeniu zaangażowania i wzbudzeniu orientacji na osiągnięcie określonego celu.

Czy pracownik może odmówić nadgodzin? / 03.07.2023

Nierzadko zdarza się, że pracodawca wymaga od zatrudnionych realizacji obowiązków poza podstawowym wymiarem czasu pracy. Przyczyn takiej sytuacji bywa wiele – może chodzić o nagłą awarię, zbliżający się deadline projektu czy urlop innego pracownika. Nie wszyscy zatrudnieni przyjmują z aprobatą polecenie pracodawcy, zwłaszcza jeśli krzyżuje ono ich codzienne plany.

Jak zmniejszyć koszt pracownika? / 19.06.2023

Galopująca inflacja stawia przed pracodawcami coraz większe wyzwania. Rosnące ceny energii elektrycznej, paliwa czy półproduktów niezbędnych do produkcji istotnie wpływają bowiem na poziom kosztów codziennej działalności. Z roku na rok coraz wyższe są również koszty zatrudnienia i utrzymania pracowników, którzy – mając niekiedy problem z dopięciem domowego budżetu – coraz śmielej proszą o podwyżki.

Zapraszamy do kontaktu

Oddział Wrocław

+48 570 33 22 22

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8961604890
REGON: 389415426
KRS: 0000910626

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8961606280
REGON: 389913986
KRS: 0000921085

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8961605062
REGON: 389506778
KRS: 0000912075

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8943066962
REGON: 362670355
KRS: 0000578607

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8992739013
REGON: 022000709
KRS: 0000438071

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8992746757
REGON: 022250352
KRS: 0000476930

ul. Jana III Sobieskiego 11/18
40-082 Katowice

NIP: 8992782836
REGON: 363663179
KRS: 0000600106

ul. Jana III Sobieskiego 11/18
40-082 Katowice

NIP: 8842750728
REGON: 022406340
KRS: 0000508020