Loading...

Outsourcing

Outsourcing kadr i płac

Myśląc perspektywicznie i działając globalnie, postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom rynku, który związany jest z międzynarodową rekrutacją i outsourcingiem usług.

Wsparcie administracyjne i kadrowe w postaci oferowanego przez nas, autorskiego systemu, to gwarancja kompleksowej i w pełni legalnej obsługi kwestii pracowniczych. 

Co gwarantujemy ?

 • obsługę czynności związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń
 • realizację przelewów około płacowych
 • realizację opłat, których odbiorcą są instytucje państwowe
 • wystawianie pasków wynagrodzeń
 • przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych do US i ZUS
 • obsługę obowiązujących dokumentów ubezpieczeniowych 
 • utrzymywanie kontaktu z ZUS poprzez program Płatnik
 • sporządzanie  zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu
 • sporządzanie koniecznych raportów w zakresie naliczania płac
 • przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US
 • przygotowywanie deklaracji rocznych PIT
 • wszelkie inne, obowiązujące i niezbędne czynności związane z outsourcingiem płac

A dodatkowo również:

 • naliczanie płac, które uwzględnia nie tylko przepisy prawa, ale też regulacje funkcjonujące wewnątrz Twojej firmy
 • obsługę wyżej wymienionych zadań, która realizowana jest z poszanowaniem najwyższych standardów prawnych i etycznych
 • pozbawioną jakichkolwiek ograniczeń możliwość konsultacji z ekspertami ds. płac
 • bezpieczny i stały dostęp online danych płacowych, będących własnością Twojej firmy

Outsourcing pracowniczy

Coraz bardziej istotnym elementem prowadzonej przez nas działalności, jest poszukiwanie wysokiej klasy profesjonalistów poza granicami naszego kraju.

Związane z tym korzyści dotyczą między innymi:

 • znalezienia najlepszego rozwiązania - dostosowanego do profilu prowadzonej przez Ciebie firmy - w zakresie organizacji struktury kosztów
 • dania Tobie komfortu i poczucia bezpieczeństwa zarówno prawnego, jak i organizacyjnego, którego fundament stanowi minimalizacja ryzyka związanego z zatrudnieniem
 • możliwie największego ograniczenia zakresu ponoszonej przez Ciebie bezpośrednio odpowiedzialności, co związane jest z  przejęciem przez nas ciężaru zobowiązań względem Twoich pracowników oraz urzędów państwowych

Wartość dodana oferty to również:

 • lepsze wskażniki efektywności, które warunkuje elastyczne i płynne,  podejście do liczby zatrudnionych pracowników; związana z tym polityka organizacyjna powiązana jest ze zmiennym, bo zależnym od popytu, zapotrzebowaniem na siłę roboczą 
 • możliwie największe ograniczenie ponoszonych regularnie kosztów administracyjnych; zewnętrzna koordynacja kwestii pracowniczych to gwarancja oszczędności i minimalizacji zatrudnienia w dziale administracyjnym
 • całościowa obsługa rozliczeń stałych, zarówno płacowych, jak i pozapłącowych, przez podmiot zewnętrzny
 • gwarancja zaufania; dostęp do poufnych informacji związanych z obsługą zlecenia, ma jedynie klient i osoby przez niego wyznaczone

Outsourcing umów cywilnoprawnych

Nasza oferta obejmuje koordynowanie współpracy z Twoimi pracownikami na polu umów cywilnoprawnych. Przejmujemy związaną z tym odpowiedzialność, gwarantując Ci jednocześnie pakiet kontrolny, który umożliwia stały i nieograniczony dostęp do związanych z obsługą zlecenia informacji. 

Outsourcing transportu

W ramach wsparcia logistycznego, zapewniamy możliwość zorganizowania transportu pracowniczego. Oferowany przez nas tabor małych i dużych pojazdów odzwierciedla potrzeby każdego przedsiębiorcy.

Zlecając nam usługę, zyskujesz:

 • minimalny poziom obciążeń finansowych związanych z codzienną rotacją pracowników 
 • dostosowane do indywidualnego zapotrzebowania firmy środki transportu
 • gwarancję terminowego i bezpiecznego dojazdu personelu do miejsca pracy

Zapraszamy do kontaktu

Oddział Wrocław

+48 570 33 22 22

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8961604890
REGON: 389415426
KRS: 0000910626

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8961606280
REGON: 389913986
KRS: 0000921085

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8961605062
REGON: 389506778
KRS: 0000912075

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8943066962
REGON: 362670355
KRS: 0000578607

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8992739013
REGON: 022000709
KRS: 0000438071

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8992746757
REGON: 022250352
KRS: 0000476930

ul. Jana III Sobieskiego 11/18
40-082 Katowice

NIP: 8992782836
REGON: 363663179
KRS: 0000600106

ul. Jana III Sobieskiego 11/18
40-082 Katowice

NIP: 8842750728
REGON: 022406340
KRS: 0000508020