Loading...

Jak motywować pracowników?

Jednym z powracających często tematów z zakresu zarządzania zespołem jest kwestia motywowania pracowników przez pracodawcę. Dotyczy to wszelkich metod, mających służyć podniesieniu motywacji do pracy, czyli zwiększeniu zaangażowania i wzbudzeniu orientacji na osiągnięcie określonego celu.

Powszechnie uznaje się, że zmotywowany pracownik wykonuje swoje obowiązki lepiej, z większym oddaniem i lepszą świadomością celu przyświecającego realizacji kolejnych zadań.

Czy istnieją sprawdzone i skuteczne metody motywacji pracowników? Jakie działania warto podejmować, aby osoby zatrudnione w firmie czuły, że jakość ich pracy ma znaczenie, a szef docenia wkładane w realizację zadań wysiłki? Zachęcamy do lektury artykułu, w którym podpowiadamy, jakie kroki warto podjąć, a jakich lepiej unikać.

Dlaczego motywacja do pracy jest ważna?

Mogłoby się wydawać, że przykładanie wagi do motywowania pracowników w kontekście zarządzania zespołem jest działaniem zbędnym. Osoba będąca na etacie w danej organizacji powinna znać swoją rolę, filozofię firmy, a zaangażowanie w wykonywanie obowiązków powinno wynikać z samego faktu bycia zatrudnionym w określonym miejscu oraz z otrzymywanego co miesiąc wynagrodzenia. Okazuje się jednak, że jest to błędne myślenie. Osoby niedoceniane przez pracodawcę nierzadko czują się zdemotywowane, co wpływać może na zwiększenie liczby wypowiedzeń. Wykwalifikowany pracownik jest dla firmy wartością nie do przecenienia, dlatego każdy pracodawca powinien starać się, aby zatrzymać go w organizacji, nagradzając i motywując do podejmowania dalszych działań na rzecz firmy.

Motywacja w pracy na poziomie mikro ma w końcu także wpływ na funkcjonowanie organizacji w skali makro – tylko grupa świadomych swoich celów pracowników może zadecydować o potencjalnym sukcesie firmy.

Sprawdzone metody motywowania pracowników

Na motywację pracowników wpływać można różnymi sposobami – nie każdy zadziała w dowolnej sytuacji. Ścieżek na dotarcie do konkretnej osoby jest tak wiele, jak typów osobowości. Nie wszystkie metody będą miały także charakter uniwersalny – niektóre z nich sprawdzą się jedynie w przypadku określonych branż. Poniżej przedstawiamy różnorodne, uniwersalne kroki – zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz dostosowania sposobu ich realizacji do charakteru danej firmy.

Gratyfikacja finansowa

Jedną z najbardziej podstawowych metod motywacji pracowników są nagrody pieniężne. Świadomość, że ukończenie określonego zadania w krótszym terminie, wykonanie planu lub zrobienie czegoś, co wykracza poza standardowe obowiązki na danym stanowisku, wiąże się z premią, może działać na pracownika motywująco. Nagrody finansowe mogą dotyczyć realizacji określonego projektu lub mieć charakter dodatków cyklicznych – kwartalnych, półrocznych czy rocznych. Na wielu stanowiskach system premiowy jest także comiesięczną normą.

Gratyfikacja finansowa to nie tylko sposób na osiągnięcie dodatkowego zarobku, ale także zwiększający pewność siebie realny znak bycia docenionym.

Nagrody materialne

Premie nie muszą wiązać się z benefitami pieniężnymi – nagrodą uznaniową mogą stać się także vouchery do kina, teatru czy centrum rozrywki, bony na zakupy w konkretnym sklepie lub bilety na wydarzenia kulturalne. Niektórzy stawiają także na drobne upominki, takie jak wysokiej jakości kawa, herbata, kosz słodyczy czy przydatne gadżety.

Dobrym rozwiązaniem, dziś będącym już praktycznie standardem, jest także wprowadzenie stałych, działających motywująco, benefitów dla pracowników. Mogą nimi być pakiety prywatnej opieki medycznej, karty uprawniające do korzystania z obiektów sportowych, bony zakupowe czy regularne doładowywanie serwisów benefitowych.

Pochwały i wyróżnienia

Obok dodatków pieniężnych oraz materialnych istnieje także szereg metod motywacyjnych niezwiązanych z finansami. Należy do nich m.in. dziękowanie za wzorowe wykonanie zadania oraz publiczne chwalenie. Choć może się to wydawać oczywiste, wciąż nie wszystkie odpowiedzialne za zarządzanie zespołem osoby wcielają to do swojej rutyny. Świadomość bycia docenianym za wykonywaną pracę jest jednak nie do przecenienia – każdy człowiek potrzebuje pochwał, aby czuć, że to, co robi, jest dobre i ma sens.

Wyróżnić kogoś za jakieś osiągnięcie można podczas zespołowych spotkań, pisząc maila skierowanego do wszystkich pracowników lub publikując wpis w firmowym komunikatorze. Warto także – niekoniecznie publicznie – dziękować za każde wykonane zadanie. Taki gest wpisuje się w zasady savoir-vivre’u, niewiele kosztuje, a pomaga budować dobrą atmosferę w zespole.

Informacja zwrotna i komunikacja

Zwiększającym zaangażowanie w pracę czynnikiem może być także dobra komunikacja. Ważną jej częścią jest udzielanie informacji zwrotnej. Może być nią krótkie podziękowanie, o którym już wspomnieliśmy, np. za maila, telefon czy wysłany raport. Feedbackiem może być także rozbudowany komunikat, odnoszący się do jakości pracy lub tego, czy spełnia ona oczekiwania szefa. Informacja zwrotna jest niezbędna – bez niej pracownik nie ma pewności, czy kierunek jego działań jest właściwy. Jej udzielanie świadczy o szacunku dla podwładnego i jego wysiłków.

Przełożony powinien także regularnie informować pracowników o zmianach zachodzących w firmie, ważnych wydarzeniach, sukcesach lub napotykanych problemach (podczas spotkań, cotygodniowych zebrań lub drogą elektroniczną). Niezależnie od charakteru przekazu, komunikacja powinna być czytelna, zrozumiała i kulturalna.

Szansa na rozwój

Dziś wiele osób nie traktuje pracy jedynie jako formy zarobku, ale także jako sposób na samorealizację i doskonalenie różnorodnych kompetencji. Mając to na uwadze, warto zainwestować w szkolenia, uczestnictwo w których jest dla wielu skuteczną metodą motywacyjną. Kursy odbywać się mogą w formie zdalnej lub na żywo, w siedzibie firmy czy w instytucjach zewnętrznych. Atrakcyjnym rozwiązaniem może być także szansa na wzięcie udziału w wyjazdowych, w tym zagranicznych, konferencjach i panelach branżowych.

Motywująco działać może również jasno wytyczona ścieżka awansów. Pracownik mający świadomość, co musi osiągnąć, jak długo pozostawać w szeregach firmy i w jaki sposób się rozwinąć, aby awansować, rzadziej myśli o zmianie pracodawcy. Jest też bardziej zaangażowany w wykonywanie obowiązków i podejmuje kolejne niezbędne kroki, ponieważ – jeśli myśli o awansie – przyświeca mu konkretny cel.

Codzienny komfort

Bardzo ważne są także warunki pracy. Komfortowo wyposażona przestrzeń, ergonomiczne biurko, wygodny fotel, zaawansowany technologicznie sprzęt – to tylko niektóre z elementów, które należy dostarczyć. Dotyczy to w równym stopniu pracy wykonywanej w trybie zdalnym – pracownik realizujący swoje obowiązki w domu również musi otrzymać dobry komputer, a w razie potrzeby także dodatkowy monitor czy służbowy telefon.

W przypadku pracy w biurze istotna jest nie tylko organizacja samego stanowiska, ale także części wspólnych – dobrze wyposażona, jasna kuchnia ze stołem, umożliwiającym spożywanie posiłków, salki konferencyjne, pozwalające na odbywanie spotkań, wygodny parking i rowerowania czy popularny ostatnio pokój relaksu – to przestrzenie, które mają bezpośredni wpływ na komfort przebywania w danym miejscu, a tym samym także – zaangażowanie w pracę.

Niewłaściwe metody motywacji

Wpis ten poświęciliśmy działaniom, które warto podejmować, aby zaangażować pracowników w codzienne obowiązki oraz sprawić, aby czuli się oni częścią zespołu, mającą realny wpływ na jego funkcjonowanie.

Warto w tym miejscu wskazać także na nieodpowiednie i nieskuteczne metody motywacji. Choć może wydawać się to oczywiste, wciąż nie wszyscy menedżerowie działają w myśl zasady, że niczego nie osiągnie się za pomocą podniesionego głosu czy atmosfery strachu. Wręcz przeciwnie, jak już wspomnieliśmy, motywacja pracowników wzrasta, jeśli w firmie panuje dobra atmosfera, zrozumienie i szacunek. Wygłaszane w nerwach pretensje czy oskarżenia nie tylko są niekulturalne, niezgodne z szeroko pojętą etyką i godzące w jednostkę, ale także działają przeciwskutecznie. Trudno zaangażować się w pracę, która źle się kojarzy i wywołuje negatywne emocje. Demotywująco działa także nierówne traktowanie przez przełożonego lub okazywanie większej sympatii poszczególnym członkom zespołu. Dobrym rozwiązaniem nie jest też ciągłe skupianie się na błędach. Krytyka – nawet wyrażona w sposób kulturalny – nie będzie konstruktywna, jeśli nie będą jej towarzyszyć także pochwały.

Mamy nadzieję, że ten wpis pozwolił przybliżyć skuteczne metody motywowania pracowników. Starając się wcielić je w życie, warto dopasować je do realiów konkretnej organizacji, charakteru pracy oraz liczebności zespołu.

Zapraszamy do kontaktu

Oddział Wrocław

+48 570 33 22 22

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8961604890
REGON: 389415426
KRS: 0000910626

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8961606280
REGON: 389913986
KRS: 0000921085

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8961605062
REGON: 389506778
KRS: 0000912075

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8943066962
REGON: 362670355
KRS: 0000578607

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8992739013
REGON: 022000709
KRS: 0000438071

ul. Wrocławska 24a
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8992746757
REGON: 022250352
KRS: 0000476930

ul. Jana III Sobieskiego 11/18
40-082 Katowice

NIP: 8992782836
REGON: 363663179
KRS: 0000600106

ul. Jana III Sobieskiego 11/18
40-082 Katowice

NIP: 8842750728
REGON: 022406340
KRS: 0000508020