Loading...

Outsourcing

OUTSOURCING VAN PERSONEELSZAKEN

Wij willen graag tegemoet komen aan de wereldwijde marktbehoeften op het gebied van internationale werving en outsourcing van diensten.

De administratieve en personeelsondersteuning door ons huissysteem behartigt personeelszaken op een geavanceerde en geheel legale wijze.

Wat hebben wij te bieden?

 • berekening en uitbetaling van salarissen

 • uitvoering van loongerelateerde transacties

 • betalingen aan landelijke instanties

 • opstellen van loonstrookjes

 • aangiften voor de belastingdienst en sociale verzekeringen

 • verzekeringsdocumenten

 • contact met het Instituut Sociale Verzekeringen (ZUS) via het programma Płatnik

 • het opstellen van verklaringen over het ontvangen salaris

 • het opmaken van noodzakelijke rapporten op het gebied van salarisberekening

 • nemen van verantwoordelijkheid tegenover ZUS en de belastingdienst

 • opstellen van jaarlijkse PIT-belastingaangiften

 • alle andere noodzakelijke activiteiten in verband met outsourcing van loonadministratie

En daarnaast:

 • berekening van salaris op basis van de wetsvoorschriften en de interne regelgeving van jouw bedrijf
 • realistie van de bovengenoemde taken in lijn met de hoogste juridische en ethische standaards
 • onbeperkt consult door loonexperts
 • veilige en permanente online toegang tot loongegevens die eigendom zijn van jouw bedrijf

OUTSOURCING

Het zoeken naar hoogwaardige professionals uit het buitenland wordt een steeds belangrijker onderdeel van onze activiteiten.

De hiermee gepaard gaande voordelen betreffen onder meer:

 • het vinden van betere oplossingen op het gebied van de organisatie van kostenstructuren, die afgestemd zijn op jouw bedrijfsprofiel
 • het verschaffen van comfort en een veilig gevoel, zowel op juridisch als organisatorisch gebied, door de risico's omtrent de tewerkstelling te minimaliseren
 • maximale beperking van jouw directe aansprakelijkheid door het op ons nemen van verplichtingen tegenover je personeel en overheden

Verdere toegevoegde waarde van ons aanbod is:

 • betere effectiviteitsindicators door een flexibele en vloeiende benadering van het aantal tewerkgestelde personen; het hiermee gepaard gaande organisatorische beleid is afgestemd op de variabele behoefte aan arbeidskrachten, die afhangt van de marktvraag
 • maximale beperking van vaste administratiekosten; interne coördinatie van personeelskwesties zorgt voor geldbesparing en minimaliseert de behoefte aan administratief personeel
 • complete verzorging van vaste betalingen door een extern bedrijf, zowel op salarisgebied als daarbuiten
 • gegarandeerde vertrouwelijkheid; alleen de klant en door hem aangewezen personen hebben toegang tot vertrouwelijke informatie in verband met de opdracht

OUTSOURCING VAN CIVIELRECHTELIJKE OVEREENKOMSTEN

Ons aanbod omvat het coördineren van samenwerking met jouw personeel binnen het kader van civielrechtelijke overeenkomsten. Wij nemen de hieraan gerelateerde verantwoordelijkheid voor onze rekening en leveren jou een controlepakket waarmee je permanente en onbeperkte toegang hebt tot informatie over de opdrachten.

OUTSOURCING VAN TRANSPORT

In het kader van logistieke ondersteuning bieden wij transport van personeel aan. Onze vloot van kleine en grote voertuigen kan in de behoeften van elke ondernemer voorzien.

Door je taken aan ons op te dragen, profiteer je van:

 • minimale financiële lasten door dagelijkse rotatie van personeel
 • transportmiddelen die afgestemd zijn op de individuele behoeften van het bedrijf
 • garantie op tijdige en veilige aankomst van personeel op de werkplek

Contact us

Oddział Wrocław

+48 570 33 22 22

ul. Wspólna 2
55-040 Kuklice

ul. Wspólna 2
55-040 Kuklice

NIP: 8961604890
REGON: 389415426
KRS: 0000910626

ul. Wspólna 2
55-040 Kuklice

NIP: 8961606280
REGON: 389913986
KRS: 0000921085

ul. Wspólna 2
55-040 Kuklice

NIP: 8961605062
REGON: 389506778
KRS: 0000912075

ul. Wspólna 2
55-040 Kuklice

NIP: 8943066962
REGON: 362670355
KRS: 0000578607

ul. Wspólna 2
55-040 Kuklice

NIP: 8992739013
REGON: 022000709
KRS: 0000438071

ul. Wspólna 2
55-040 Kuklice

NIP: 8992746757
REGON: 022250352
KRS: 0000476930

ul. Jana III Sobieskiego 11/18
40-082 Katowice

NIP: 8992782836
REGON: 363663179
KRS: 0000600106

ul. Jana III Sobieskiego 11/18
40-082 Katowice

NIP: 8842750728
REGON: 022406340
KRS: 0000508020